Wilfried Bartelt El Hawa Shushuka Bassa & Sahira GH Samantha El Hawa Shushuka & Havanna Tariqaana Shushuka Ava - unsere irische Wolfshündin Minishetty Ellie Minishetties Malta & Ellie Bassa GH Samantha Bassa & Sahira Hahn Bint Kalatifa Nadine Bint Nanessah Bassa Herde El Hawa Shushuka Bassa & Sahira Tariqaana-Vollblutaraber Bassa & Sahira El Hawa Shushuka Wilfried Bartelt Felder & Wiesen El Hawa Shushuka Wilfried Bartelt Herde Tariqaana-Vollblutaraber El Hawa Shushuka Bint Kalatifa Aliah Faridah GH Samantha Minishetties Malta & Ellie GH Sahira Aliah Faridah GH Samantha Samantha & Soheila El Hawa Shushuka & Havanna Tariqaana El Hawa Shushuka El Hawa Shushuka El Hawa Shushuka El Hawa Shushuka & Havanna Tariqaana El Hawa Shushuka Unser Araberfohlen Havanna Tariqaana Noria Tariqaana El Hawa Shushuka & Havanna Tariqaana Bint Kalatifa Aliah Faridah GH Samantha Bint Kalatifa El Hawa Shushuka Shushuka El Hawa Shushuka & Havanna Tariqaana Bint Kalatifa Aliah Faridah El Hawa Shushuka & Havanna Tariqaana Bassa Bassa Tariqaana-Herde Nadine Bint Nanessah El Hawa Shushuka & Havanna Tariqaana Wilfried Bartelt Aliah Faridah Zinia & Bassa Bassa Tariqaana-Vollblutaraber El Hawa Shushuka Aliah Faridah Aliah Faridah Aliah Faridah Bint Kalatifa Bint Kalatifa Bassa Aliah Faridah Aliah Faridah Aliah Faridah El Hawa Shushuka & Havanna Tariqaana Havanna Tariqaana GH Samantha GH Samantha Youtube Video Bassa Team Fotoshooting Samantha Zinia Bassa Samantha & Soheila Noria Tariqaana Wilfried Bartelt Mit den Hunden Ava & Thor Noria Tariqaana Samantha & Soheila Aliah Faridah Sahira Bassa & Sahira Team Fotoshooting DSC_2543_s-e1555187173603 DSC_2451_s DSC_2390_s-e1555223195736 DSC_2380_s DSC_2338_s DSC_2266_s-1-e1555187078257 DSC_2275_s DSC_1967_s DSC_1966_s DSC_1965_s DSC_1964_s DSC_2128_s DSC_1920_s DSC_2266_s DSC_1870_s-e1555187276473 DSC_1862_s DSC_1850_s DSC_1846_s DSC_1724_s DSC_1693_s DSC_1684_s DSC_1611_s DSC_1584_s-e1555186799368 DSC_1502_s DSC_1444_s-e1555186846430 DSC_1422_s DSC_1421_s DSC_1416_s DSC_1396_s DSC_1385_s DSC_1312_s DSC_1163_s-e1555191316812 DSC_1111_s DSC_1029_s DSC_1060_s DSC_1034_s-e1555187023388 DSC_0995_s DSC_0970_s DSC_0956_s