Wilfried Bartelt El Hawa Shushuka Bassa & Sahira GH Samantha El Hawa Shushuka & Havanna Tariqaana Shushuka Ava - unsere irische Wolfshündin Minishetty Ellie Minishetties Malta & Ellie Bassa GH Samantha Bassa & Sahira Hahn Bint Kalatifa Nadine Bint Nanessah Bassa Herde El Hawa Shushuka Bassa & Sahira Tariqaana-Vollblutaraber Bassa & Sahira El Hawa Shushuka Wilfried Bartelt Felder & Wiesen El Hawa Shushuka Wilfried Bartelt Herde Tariqaana-Vollblutaraber El Hawa Shushuka Bint Kalatifa Aliah Faridah GH Samantha Minishetties Malta & Ellie GH Sahira Aliah Faridah GH Samantha Samantha & Soheila El Hawa Shushuka & Havanna Tariqaana El Hawa Shushuka El Hawa Shushuka El Hawa Shushuka El Hawa Shushuka & Havanna Tariqaana El Hawa Shushuka Unser Araberfohlen Havanna Tariqaana Noria Tariqaana El Hawa Shushuka & Havanna Tariqaana Bint Kalatifa Aliah Faridah GH Samantha Bint Kalatifa El Hawa Shushuka Shushuka El Hawa Shushuka & Havanna Tariqaana Bint Kalatifa Aliah Faridah El Hawa Shushuka & Havanna Tariqaana Bassa Bassa Tariqaana-Herde Nadine Bint Nanessah El Hawa Shushuka & Havanna Tariqaana Wilfried Bartelt Aliah Faridah Zinia & Bassa Bassa Tariqaana-Vollblutaraber El Hawa Shushuka Aliah Faridah Aliah Faridah Aliah Faridah Bint Kalatifa Bint Kalatifa Bassa Aliah Faridah Aliah Faridah Aliah Faridah El Hawa Shushuka & Havanna Tariqaana Havanna Tariqaana GH Samantha GH Samantha Youtube Video Bassa Team Fotoshooting Samantha Zinia Bassa Samantha & Soheila Noria Tariqaana Wilfried Bartelt Mit den Hunden Ava & Thor Noria Tariqaana Samantha & Soheila Aliah Faridah Sahira Bassa & Sahira Team Fotoshooting